Har du en

sukker-

avhengighet?

Norges ledende kompetansesenter på sukkeravhengighet

Frisk uten sukker er Norges ledende kompetansesenter på sukkeravhengighet. Ta kontakt med oss enten du trenger personlig bistand, er journalist, bedriftsleder eller planlegger en konferanse. Vi skreddersyr foredrag og kurs live og online.

SUKKERAVHENGIGHET ER EN SYKDOM.

Har du mistet kontrollen ?

Du lover deg selv at når mandagen kommer så skal du kutte ut både bollene, sjokoladen og potetgullet.  Desverre er alt glemt etter to dager og du opplever å ha mistet kontrollen over hva du putter i munnen.

Overspiser du?

Etter at selskapet er over skal restene av pizzaen og smågodtet ryddes bort. Selv om du er mett, stapper du innpå restene, og gjerne når ingen ser på. Smågodtet til barna som ikke skulle røres har du spist opp, og må derfor haste inn på butikken for å kjøpe nytt før noen merker at det som var, det er spist opp.

Må du ha noe søtt hver dag ?

Mandagen hadde du lovet deg selv bot og bedring. Nå var det slutt på alt søtt og usunt. Allikevel står du på butikken etter endt arbeidsdag og klarer ikke å motstå fristelsen fra butikkhyllene bugnende av sjokolade, lakris, smågodt og potetgull. Du tenker at det skyldes dårlig karakter og manglende viljestyrke. Du har  prøvd hundrevis av ganger å kutte ut sukker og raske karbohydrater, men det virker som at du er den eneste i hele verden som ikke får det til.

Sykdom i hjernens belønningssenter

Sukkeravhengighet er en fysisk sykdom som sitter i hjernens belønningssenter på lik linje med andre avhengigheter. Det er derfor viktig å ha riktig kunnskap om både avhengighet og sukkerets virkning på kropp og hjernen for å kunne hjelpe andre.

Har man en sukkeravhengighet vil man oppleve at man ikke klarer å kontrollere mengden man spiser av sukker og/eller raske karbohydrater som pizza, potetgull, brød etc. 

Avhengighet i klinisk forstand defineres som et patalogisk (sykelig) forhold til et stemningsendrende middel eller aktivitet med forventning om positiv belønning. 
Over tid vil man utvikle en toleranseutvikling, hvilket gjør at man spiser stadig større mengder for å oppnå samme effekt. De fleste har gjentatte forsøk og gode forsetter bak seg i å endre sitt spisemønster, men uten å lykkes over tid. 


Ordet avhengighet betyr å viljeløst bli styrt av noe eller noen. I Norge bruker vi begrepet avhengig til noe vi trenger eller har behov for, f.eks. er vi avhengige av at familien samarbeider, avhengig av gode venner, avhengig av å rekke bussen osv. På engelsk brukes ordet «addiction» kun som en klinisk betegnelse på en fysisk sykdom i hjernes belønningssenter og som gir fysiske, psykiske, sosiale og åndelige konsekvenser. Vår bruk av ordet avhengighet gjør at ordet ikke oppfattes som den alvorlige sykdommen det faktisk er. 


Avhengighet er en primær sykdom, det vil si at den oppstår av seg selv, og ikke som følge av f.eks traumer eller vanskelig oppvekst. Sykdommen er kronisk, og ubehandlet vil den bli verre over tid pga tolereanseutvikling. 


En misforståelse er ofte at sukkeravhengighet ikke er like alvorlig som avhengighet til alkohol og narkotika, dette fordi de ytre konsekvensene ikke er like åpenbare. De indre konsekvensene er imidlertid like alvorlige, men ikke like synlig for omverden. 

Så mange som 75 % av alle mennesker er predisponert med en overfølsomhet for sukker, og hele 25 % av oss utvikler en avhengighet til sukker. Forskere mener at sukkeravhengighet ligger til grunn for all annen avhengighet og kalles derfor for det «gateway drug».

Avhengighet er i prinsippet samme sak uavhengig av hva man er avhengig av.

Dette kalles AID - addiction interaction dissorder. En sykdom med mange ulike utløp.

Vi deler utløpene inn i prosess- og inntaksrelatert avhengighet:

Prosessrelatert er f.eks spill, shopping, overtrening, overjobbing, sex og internett/skjerm.

Inntaksrelatert er f.eks alkohol, narkotika, piller, sukker, nikotin og koffein.

Over 70 % med en avhengighet har mer enn ett utløp. Avruses man fra en avhengighet kan hjernen bytte til et annet utløp.


Det er derfor viktig at alle som jobber med avhengigheter ser dette som en sykdom og avdekker evt. andre utløp og forebygger at nye utløp oppstår.

Vi i Frisk uten sukker er spesialiserte på sukker/mat avhengighet samtidig som vi ser på avhengighet som ett fenomen og det gjør oss unike!

 

SAMMEN KAN VI LØSE DET - 3 TRINN UT AV EN SUKKERAVHENGIGHET

Kosthold

 

Riktig sammensetning av proteiner, fett og karbohydrater er en stor del av å finne veien ut av en sukkeravhengighet. Samt å bli kjent med dine spesifikke triggere som gjør deg ustoppelig.

Mentale verktøy til å mestre hverdagene

I starten når alt er nytt og spennende kan vi leve på motivasjon og inspirasjon, men dette varer ikke evig. Videre trenger vi verktøy og strategier  for å mestre dagene som møter oss på godt og vondt. 

Sosialt

 

Vi som lider av en sukkeravhengighet burde på lik linje med andre avhengigheter være tilknyttet et nettverk under tilfriskning.

 

"Sugar is 8 times as addictive as cocaine. While cocaine and heroin activate only one spot for pleasure in the brain, sugar lights ip the brain like a pinball machine. - Dr Mark Hyman. "


Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.