Frisk uten sukker - grunnkurs

Dette onlinekurset er for deg som lider av en reel sukkeravhengighet. Har du en sukkeravhengighet trenger du kunnskap og verktøy fra avhengighetsmedisinen, og det vil du få i dette kurset.

Gi deg selv denne gaven slik at du kan gå fra et liv med kronisk søtsug, dårlig helse, fortvilelse og dårlig samvittighet

- til et godt liv uten stadige tanker om hva du kan spise og ikke spise, overskudd, glede, bedre helse og sosialt fellesskap med likesinnende.

Neste kurs starter høsten 2019.

(Du vil ha tilgang til kursportalen med alle videoene og oppgavene i ett år fra kursets start)

 

Onlinekurs

Fordelen med onlinekurs er at du kan se kurset hjemme i din egen stue, på bussen osv. Du ser kursvideoene når det passer deg. 

Kursets varighet

Alle som skal endre vaner vet at det tar tid. Kurset varer i hele 10 uker. Dette gjør at du får god tid på deg til å innarbeide nye vaner.

Sosialt felleskap

I dette kurset er det en hemmelig og lukket facebook-gruppe. Gruppen vil gi deg uvurderlig støtte i din prosess. Husk å være aktiv selv også, da andre kan trenge din støtte.

Oversikt over kursmodulene

Uke 1

TEMAER:

• hva er sukkeravhengighet
• enkel ernæringslære (inkl tilskudd)
• utarbeidelse av matplan
• tankefeller og mestringsstrategier

Du får kunnskap om hvordan du skal planlegge dine måltider og hvilke klassiske tankefeller vi med en sukkeravhengighet har - slik at du kan være oppmerksom på disse.

Uke 2

TEMAER:

• innarbeidelse av rutiner
• læren om viljestyrke
• læren om fornektelse
• matdagbok

Vi jobber mer med tankesettet. Du vil bli kjent med hvordan både viljestyrke og fornektelse spiller inn. Dette slik at du kan få mestringsstrategier for å møte mentale utfordringer. 

Uke 3

TEMAER:

• fordypning i hjernen
• øvelser for kropp og hjerne
• kobling sukker/mat og følelser

Vi fordyper oss mer i hjernen slik at du vil få en bedre forståelse for hvordan kropp og hjerne henger sammen. Du vil lære konkrete øvelser som stimulerer både kropp og hjerne. Dette gjør det lettere for deg å gjøre en forandringsprosess. Du vil også få en forståelse for hvordan hjernen lurer oss til å spise i bestemte situasjoner. 

Uke 4

TEMAER:

• grensesetting
• sosiale sammenkomster
• hvordan navigere på restauranter

Her vil du lære hvorfor og hvordan sette grenser både for deg selv og dine omgivelser. Dette for at du skal lære å ta selvstendige valg for deg og ikke la deg styre av omgivelsenes "forventninger". Du vil også lære hvordan du kan håndtere sosiale sammenkomster og hvordan du kan tenke når du skal spise på restaurant. 

Uke 5

TEMAER:

• starten på biokjemisk reparasjon
• stresshåndtering/bevisst pusting
• on/off hjerne

 

Nå har du fått tid til å innarbeide rutiner rundt ditt kosthold og innfører det vi kaller en biokjemisk reparasjon. Du vil få tips om tilskudd som vil bidra til å hele din hjerne og dine tarmer, noe som er utrolig viktig for oss med en sukkeravhengighet. Vi jobber også videre med stresshåndtering, noe som er en sentral faktor for å bli frisk. I tillegg vil du lære om et klassisk kjennetegn på oss med en avhengighet "on/off hjernen"-enten eller hjerne.

Uke 6

TEMAER:

• hvordan intensjoner og valgte sannheter styrer vår atferd
• vekt vs helse - hva er det overordnede målet vårt
• paradokser i ernæringslære

Du vil lære å bli bevisst hvilke intensjoner og valgte (ofte ubevisste) sannheter som styrer våre handlinger. Dette for at du skal kunne ta aktive grep i hvordan du handler. Videre vil vi jobbe med et tankekart som organiserer hva som er ditt over- og underordnede mål for denne prosessen. Du vil også lære litt om paradokser i ernæringslære, slik at du bedre kan forstå alt det du leser om i media rundt kosthold.

Uke 7

TEMAER:

• ulike utløp for avhengighet
• vekt - eget selvbilde og andres reaksjoner
• video for familiemedlemmer 


Du vil lære hva slags ulike utløp av avhengighet en kan ha og hvor vanlig det er. Kunnskap om dette er viktig, for å ikke bytte en avhengighet med en annen. Videre vil vi jobbe med eget selvbilde som vil endre seg underveis, og hvordan andre kan reagere på dine endringer. Du vil også få en video som er ment for familiemedlemmer, evt andre du bor sammen med. Deres forståelse kan være avgjørende for din prosess. De vil derfor få en egen video hvor de vil få forståelse for hvilke hensyn du må ta i din hverdag.

Uke 8

TEMAER:

• tilbakefallsprevensjon
•«rus»-minnet
• hvordan din avhengighet kan påvirke din familie


I forkant av denne modulen vil du få tilsendt noen veldig nyttige kort i posten som vi skal jobbe med. Disse kortene er et av dine verktøy for å jobbe med tilbakefallsprevensjon. Du skal bli kjent med hva som er dine risikosituasjoner og hvordan du kan legge en plan for disse. Videre vil du lære om "rus-minnet" i hjernen, hvordan dette blir etablert og hvordan det påvirker oss. Du vil også få mulighet til å reflektere over om/hvordan din avhengighet eventuelt påvirker din familie.

Uke 9

TEMAER:

• ting jeg niholder på/ikke vil gi slipp på 
• falske følelser
• snart i mål med kurset - hva trenger jeg nå?


Vi har alle gjerne noen ting vi ikke ønsker å gi slipp på. Denne uken vil vi se på om du har noe som kan forstyrre din fremgang, som du kan ha det bedre foruten. Dette for å sikre deg at du blir varig Frisk uten sukker. Du vil også lære om forskjell på ekte og falske følelser. Ved å kunne forskjell på dette, kan du lettere forstå når du skal ta dine egne reaksjoner på alvor, og når det "bare" er den avhengige delen av hjernen din som vil forsøke å lure deg. Vi vil gå igjennom om det er noe mer du trenger før kurset er slutt.

Uke 10

TEMAER:

• hvordan jobbe videre
• innhold etter ønske fra uke 9
• oppsummering

 

 

Dette blir en oppsummerende modul for å kvalitetssikre at du har forstått det du trenger for å få til varige endringer. Det blir også utarbeidet en video som tar opp temaer dere har gitt innspill på i uke 9. Sammen finner vi ut hva du trenger i fortsettelsen. Gruppen kan være en verdifull ressurs som er verdt å ta med seg resten av livet, og gruppen vil derfor bestå på facebook.

UKENTLIG SENDING MED SPØRSMÅL OG SVAR

Det vil hver uke være en gruppecoaching hvor du kan stille spørsmål og komme i kontakt med Bente. Disse sendingene vil det bli gjort opptak av, slik at du kan se disse i ettekant dersom du ikke kan delta.

Fornøyde kunder:

"Frisk uten sukker har endret hele mitt liv. Jeg var nokså skeptisk i utgangspunktet, men jeg var åpen for å forsøke noe jeg ikke hadde forsøkt før. Dette handler ikke om en slankekur, det er å forstå at man har en avhengighet og at det finnes en vei ut om man tør å ta det første steget. 
Dette er en reise som har endret hele mitt liv og jeg er så takknemlig over at jeg fikk være med på dette. Jeg har blitt mye friskere både fysisk og psykisk og kjenner meg så sterk og stødig. Magesmerter er bedre, muskelsmerter er borte, mindre hodepine, mindre humørsvingninger og ingen søtsug.
Bente som kursleder er helt fantastisk. Hun er et forbilde, en mentor, inspirasjon og en skikkelig støtte. I tillegg er hun så varm som menneske og har en herlig latter. 
Jeg anbefaler Frisk uten sukker på det varmeste. Ta sjansen til et liv i tilfriskning!"
 
Anna - Tromsø
 
Utvalg av tilbakemelding fra tidligere deltakere:

"Tusen takk for at jeg har fått lære og bli kjent med FUS, verktøy og menneskene i gruppen. Dette har vært helt fantastisk. Du er unik Bente"

"Eg har fått ett nytt liv i løpet av disse ukene,kilo har forsvunnet og overskudd har kommet."

"Eg er utrolig imponert over deg Bente. Du er unik og utrolig raus."

"Helt fantastisk modul, Bente!! Virkelig inspirerende".

"For ei dame du er, Bente! I dag er du og modulen på lista over ting jeg er takknemlig for."

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.