HVEM STÅR BAK FRISK UTEN SUKKER ?

Velkommen!

Gründer og daglig leder av Frisk uten sukker er Bente Josefsen. Hun har selv en sukkeravhengighet som hun lever i tilfriskning fra. Tilfriskning vil si at man er «tørrlagt» og avstår fra sukker.

Hun har sin bakgrunn fra avhengighetsmedisin, med fordypning i sukkeravhengighet. Hun er utdannet sockerberoendeterapeut hos Bittens Addiction som er en av verdens fremste på området.

I tillegg har hun tatt fordypningsstudier i sukkeravhengighet hos Gorski Cenaps Corporation i USA.

Bente jobber nå med å hjelpe andre som har en sukkeravhengighet.

Frisk uten sukker er det eneste selskapet i Norge pr i dag som er spesialiserte innfor sukkeravhengighet, og som holder onlinekurs  kun for de som lider av en sukkeravhengighet.

Frisk uten sukker tilbyr også foredrag til konferanser, bedrifter, etater, skoler og institusjoner. Bente er kjent for sine inspirerende foredrag med mange overraskende fakta.

Sukkeravhengighet er en fysisk sykdom som sitter i hjernen på lik linje med andre avhengigheter. Det er derfor viktig å ha riktig kunnskap om både avhengighet og sukkerets virkning på kropp og hjernen for å kunne hjelpe andre.

 

Bente er i tillegg utdannet Friskvernkonsulent (ernæring, anatomi og stresshåndtering) og Kommunikolog (kommmunikasjon og forandring). Hun har jobbet i 14 år med coaching, kurs og foredrag. Den unike kombinasjonen med egen erfaring med sukkeravhengighet og utdannelsen fra avhengighetsmedisin, gjør at du vil bli forstått og tatt på alvor. Du vil få profesjonell hjelp og selvfølgelig beholde din anonymitet.

Med seg har Bente et team bestående av tre ressurspersoner. Disse har bakgrunn som sykepleier, kokk og ernæring/personlig trener. Alle i teamet har selv en sukkeravhengighet og bidrar til å støtte, veilede og hjelpe andre til tilfriskning fra sykdommen. Det finnes en Facebookside og en lukket Facebookgruppe i regi av Frisk uten sukker hvor du kan få mer informasjon og inspirasjon.

Frisk uten sukker har en gruppe på Facebook som alle kan melde seg inn i. Meld deg inn du også, for kunnskap og inspirasjon til veien videre.

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.